Intensive exercise

การออกกำลังกายแบบ เร่งรัก หรือพวกฮาร์ดคอร์ เป็นประเภทที่ค่อนข้างอันตรายต่อกล้ามเนื้อเพราะเสี่ยงกล้ามเนื้ออักเสบ แต่เป็นทางเลือกสำหรับท่านที่ต้องการเร่งรัดกล้ามเนื้อเพราะสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วแต่เสี่ยงมาด้วยอาการเจ็บกล้ามเนื้ออย่างมาก ควรศึกษาให้ดีก่อนเล่น