Anaerobic Exercise

การออกกำลังกายแบบ แอนแอโรบิค (Anaerobic) คือการออกกำลังกายที่ไม่ใช้ออกซิเจนหรือที่ทุกท่านเห็นได้ตามฟิตเนสทั่วไป เป็นการออกกำลังกายที่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี